Upoznajte se sa Avana internet uslugama.

Obezbedite siguran i brz pristup internetu uz neki od naših Internet servisa, koji su napravljeni sa ciljem da zadovolje različite potrebe korisnika usluga.

4G internet

Usluga 4G mobilnog interneta omogućava vam stabilnu internet vezu gde god da se nalazite u zemlji. Naši tarifni paketi se baziraju na mesečnoj pretplati, koja uključuje određeni broj gigabajta za korišćenje tokom meseca. Saobraćaj podataka uključen u mesečnu pretplatu može se koristiti isključivo unutar nacionalnih granica.

Wireless internet

Bežični WiFi Internet pristup je namenjen poslovnim korisnicima i realizuje se bežičnim povezivanjem korisnika na najbližu Avana baznu stanicu putem PtP (Point-to-Point) linka. Avana poseduje razgranatu mrežu WiFi baznih stanica na teritoriji Beograda, putem koje se mogu ostvariti brzine povezivanja veće i od 100Mb/s.

Optički internet

Ako želite siguran, brz i simetričan pristup internetu, preporučujemo naš premijum Internet servis realizovan preko optičkih vlakana. Ovo je jedan od najsavremenijih načina pristupa širokopojasnom internetu i omogućava korišćenje servisa uz veliku brzinu prenosa podataka.

Avana je na samo jedan poziv od vas!

Naš glavni zadatak je da vam ponudimo najbolje moguće rešenje koje odgovara vašim potrebama!

Test internet brzine

Speedtest je popularna onlajn alatka i mobilna aplikacija koja vam omogućava da testirate brzinu vaše internet veze. Meri različite aspekte vaše internet brzine, uključujući brzinu preuzimanja i otpremanja, ping (latenciju), a ponekad čak i gubitak paketa.